Opłata za wędkarski dowód zakupu wynosi:


Poniedziałek ? niedziela, dni świąteczne


Nocka

Łowisko nr 1 i 2

20 zł

50 zł

Łowisko nr 1,2,3

30 zł

50 zł

 

Cennik ryb z łowiska:

Cena kg
Okoń 10,00 zł 1
Leszcz 10,00 zł 1
Karaś 10,00 zł 1
Płoć 10,00 zł 1
Tołpyga 16,00 zł 1
Jaź 16,00 zł 1
Lin 16,00 zł 1
Karp 17,00 zł 1
Amur 18,00 zł 1
Pstrąg 20,00 zł 1
Sandacz 25,00 zł 1
Sum 30,00 zł 1
Szczupak 30,00 zł 1
Jesiotr 35,00 zł 1

REGULAMIN

 

Godziny otwarcia:

od 7:00 do 19:00 ? dniówka

 od 19:00 do 7:00 ? nocka

 

 

I.       Warunki wejścia na łowisko wędkarskie :

1.      Wejście na łowisko jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego regulaminu.

2.      Po przybyciu na teren łowiska należy zgłosić się do obsługi łowiska w celu uregulowania opłaty za wejście. Osoba nieposiadająca kwitu zapłaty zostanie ukarana kwotą pieniężną w wysokości 100 zł + koszt wejścia na łowisko.

3.      Wędkujący ma prawo wprowadzić na łowisko jedną osobę towarzyszącą bez prawa wędkowania (każda kolejna osoba niełowiąca ? 10 zł).

4.      Dzieci do lat 10 – wstęp bezpłatny.

5.      Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, w pełni ponoszących za nich odpowiedzialność.

6.      Rezerwacja stanowisk na łowisku odbywa się drogą telefoniczną, e-mailową (ważna po wiadomości zwrotnej potwierdzającej rezerwację) lub na miejscu. Stanowiska są zarezerwowane do godz. 9:00.

7.      Wykupując zezwolenie na wędkowanie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez właściciela łowiska lub osoby do tego wyznaczone kontroli rzeczy osobistych przy opuszczaniu łowiska w celu wykluczenia kradzieży.

8.      Wędkujący godzą się z udostępnianiem zdjęć złowionych ryb przez właściciela łowiska w celach promocyjnych.

9.      Łowienie nocne jest możliwe w piątki i soboty po wcześniejszej rezerwacji.

 

 

II.     Metody połowu i postępowania na łowisku wędkarskim:

1.      Wędkujący ma prawo do zajęcia jednego stanowiska.

2.      Dozwolone jest łowienia na dwie wędki. Kolejna wędka równa się dodatkowej opłacie równej cenie wejścia na łowisko.

3.      Istnieje możliwość zakupienia złowionych ryb wg stawek cennika.

4.      Złowione ryby, jeśli nie są zabierane, należy niezwłocznie wpuścić do wody.

5.      Każdego złowionego pstrąga mierzącego mniej niż 40 cm należy zakupić.

6.      Wędkujący zobowiązany jest do posiadania podbieraka oraz przyrządu do wyjmowania haczyków z pysków i siatki do przechowywania ryb.

7.      Ryby wykazujące oznaki nadmiernego zmęczenia lub uszkodzone w czasie holu należy zakupić wg stawek cennika.

8.      Każdy wędkujący po zakończeniu wędkowania ma obowiązek uprzątnąć swoje stanowisko.

 

?        ŁOWISKO NR 1

Występujące ryby: sandacz, szczupak, pstrąg

Dopuszczalne metody połowu: spinning, mucha

Uwagi: Wymagane haki bezzadziorowe, podbieraki
Obowiązek zabierania pstrąga poniżej 40 cm
Obowiązek wypuszczania pstrąga powyżej 40 cm
Obowiązek zabierania wszystkich pstrągów zmęczonych holowaniem lub głęboko zapiętych nie mogących swobodnie odpłynąć

 

 

?        ŁOWISKO NR 2

Występujące ryby: okoń, leszcz, karaś, płoć, tołpyga, jaź, lin, karp, amur, pstrąg, sandacz, sum, szczupak, jesiotr

Dopuszczalne metody połowu: spławik, grunt, spinning, mucha

Uwagi: Obowiązek zabierania pstrąga

 

 

?        ŁOWISKO NR 3 (NO KILL)

Występujące ryby: okoń, leszcz, karaś, płoć, tołpyga, jaź, lin, karp, amur, sandacz, sum, szczupak, jesiotr Dopuszczalne metody połowu: spławik, grunt, spinning, mucha

Uwagi: Wymagane haki bezzadziorowe, maty do odhaczania ryb oraz środki dezynfekujące na rany po             hakach

           

III.  Na terenie łowiska zabrania się:

1.      Wyjmowania ryb z łowiska w sposób inny niż za pomocą podbieraka.

2.      Korzystania z wszelkiego sprzętu pływającego oraz kąpieli.

3.      Patroszenia ryb.

4.      Wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów).

5.      Zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika.

6.      Wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody.

7.      Wyrzucania węgli z grillów w niewyznaczonych do tego miejscach.

8.      Rozpalania ognisk.

9.      Wycinania drzew, roślin i krzewów, łamania gałęzi.

10.  Głośnego zachowania.

11.  Parkowana samochodu poza miejscami do tego wyznaczonymi.

12.  Spożywania alkoholi w dużych ilościach.

13.   Wnoszenia ryby obcej (żywca).

 

IV.  Uwagi:

1.      Właściciel łowiska oraz obsługa mają prawo wyprosić z terenu łowiska w przypadku złamania zasad regulaminu bez zwrotu kosztów.

2.      Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zostawione na łowisku.

3.      Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu podczas pobytu na terenie łowiska.

4.      Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.